Vijesti

ZAKON BOŽJI

36      Bog ljubi sve ljude i želi da svi imaju puninu života, mir i sreću. Zato nam je dao svoj zakon – zapovijedi, da nam kao karta i pravila autoputa, pokazuje put k Bogu i vječni život. Božji zakon je dobar i temelj je svih ljudskih sloboda, prava i dužnosti, kao i svih dobrih ljudskih zakona.

(Dobro je prisutnost svih potrebnih savršenstava; grijeh – zlo je nedostatak potrebnog dobra). Kršenje Božjeg zakona mislima, riječima, djelima i propustom je grijeh, najveće zlo na svijetu i izvor svega zla. Grijeh je prevarljiv, on zasljepljuje, zatupljuje i djeluje kao otrov i rak: razorno i smrtno. Prekršaj važne zapovijedi s jasnom spoznajom i slobodnim pristankom je teški ili smrtni grijeh koji vodi k odjeljenju od Boga, izvora života, i u vječnu propast / pakao, ako se ne pokajemo. Grijeha se možemo osloboditi zaslugama Gospodina našeg Isusa Krista i pokajanjem i molitvom Bogu za oproštenje, kao što su učinili carinik u hramu, Zakej, sveti Petar, razbojnik na križu i žitelji Ninive: “tražiti oprost i sam oprostiti” (Lk 18,13, 19,1-10, 22,62, 23,42; Jona 3,4; Papa Ivan Pavao II. u Zagrebu 1994.). “Padne li pravednik i sedam puta, on ustaje” (Izreke 24,16).

 

Bog svakome daje milost ili snagu da živi po njegovoj volji i zakonu: čini dobro i kloni se zla – odbije napast (napast nije grijeh dok se svjesno ne prihvati), te se pokaje za prošle grijehe i tako dobije Božji oprost. Pobožni život uključuje: vjeru, dobra djela, post, prinošenje Bogu svojih boli i problema, molitvu i sakramente (Jak 2,26; Mt 5,20, 6,2-33, 7,21, 16,24). Za uspjeh u sportu treba vježba i praksa. Tako je i u duhovnom životu. U suradnji s Božjom voljom i milošću, makar i neprimjetno, dobro djelo zamijeni loše djelo, a mnogo dobrih djela stvaraju dobre navike i karakter, koji vodi u savršenstvo, svetost, te sretnu vječnu sudbinu – zajedništvo s Bogom. Zakon Božji nalazi se u našoj pravilno i dobro odgojenoj savjesti, Bibliji, Tradiciji Crkve (kanoni), pa i u pravednim zakonima države (legalitet).

 

37          DVIJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI. 1. “Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim”. 2. “Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga”. (Ove dvije zapovijedi sadrže sav Božji zakon i zahtijevaju da obdržavamo Božje i crkvene zapovijedi te vršimo djela milosrđa. Isus nam daje primjer dobrog Samarijanca i kaže nam: “Što nećeš da drugi tebi čini, ne čini ni ti drugome.”) Vidi: Mt 22,34-40; Lk 6,31, 10,25-37; 1Kor 13.

 

38          DESET ZAPOVIJEDI BOŽJIH. 1. “Ja sam Gospodin Bog tvoj; nemaj drugih bogova uz mene”. (Uključuje: vjeru, nadu, ljubav, klanjanje i molitvu pravom Bogu; isključuje: idolopoklonstvo, npr. novcu i naciji, gatanje i horoskope, crnu magiju, praznovjerje, mržnju i iskušenje Boga, svetogrđe, simoniju, ateizam.) 2. “Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud”. (Također poštuj sveta imena; ne psuj, ne zaklinji se krivo.) 3. “Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji”. (Ne obavljaj nepotrebne fizičke poslove; gaji obiteljski i duhovni život.) 4. “Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji”. (Također poštuj one koji rade za opće dobro u društvu, npr. crkveni i državni službenici; no državni protumoralni zakoni ne obvezuju u savjesti građane.) 5. “Ne ubij”. (Uključuje: pobačaj, samoubojstvo, eutanaziju, nepotrebno ugrožavanje života, štetu zdravlju kao pušenje i droga, nepotrebni gnjev, mržnju, svađu i uvredljive besjede.)6. “Ne sagriješi bludno”. (Vanbračni i predbračni seksualni odnosi, masturbacija, pornografija, sramotne riječi i želje.) 7. “Ne ukradi”. (Uključuje: prevaru, otimačinu, neplaćanje dugova, prekršaj poslovnih dogovora, kockanje koje sprječava ispunjavanje osobnih obveza, izrabljivačke financijske i opake trgovinske sisteme, odštetu tuđe imovine; nadoknadu kada treba.)68. “Ne reci lažna svjedočanstva”. (Poštuj istinu; izbjegavaj tračeve pa i medijske, čuvaj tajne ako treba, izvrši obećanja; ispričaj se kada treba.) 9. “Ne poželi tuđeg ženidbenog druga”. 10. “Ne poželi nikakve tuđe stvari”.

 

39      BLAŽENSTVA. Blaženi siromasi u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko! Blaženi žalosni, jer će se utješiti! Blaženi krotki, jer će baštiniti zemlju! Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde, jer će se nasititi! Blaženi milosrdni, jer će milosrđe postići! Blaženi koji su čista srca, jer će Boga gledati! Blaženi mirotvorci, jer će se zvati sinovi Božji! Blaženi koji su progonjeni radi pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Vidi: Matej 5, 3-12.

 

40      ZAPOVIJEDI KATOLIČKE CRKVE. 1. Slušaj pobožno svetu misu, i ne radi težačke poslove bez potrebe u nedjelje i ostale zapovjedne blagdane. 2. Posti i ne mrsi u određene dane. (Post: na Čistu srijedu i Veliki petak od 18. do 60. godine života dopušta jedan puni obrok i dva mala, oba manja nego jedan puni. Prije pričesti ne jesti ni piti najmanje jedan sat. Nemrs: ne jede se meso na Čistu srijedu i petke od 14. godine života do smrti.) 3. Ispovijedi smrtne grijehe najmanje jednom godišnje o Uskrsu. (Zatajiti teški grijeh u ispovijedi je novi teški grijeh.) 4. Primi pričest najmanje jednom godišnje o Uskrsu. (Primiti pričest u teškom grijehu jest svetogrđe i novi teški grijeh.) 5. Drži se ženidbenih zakona Crkve. 6. Doprinosi za crkvene potrebe.

41      GLAVNE KREPOSTI. 1. Vjera: vjera u Boga i njegovu Objavu. 2. Ufanje: nada u Božje obećanje. 3. Ljubav: ljubi (caritas) Boga i bližnjega. 4. Razboritost: pravilno rasuđivanje o onome što trebamo ili ne trebamo činiti, posebno u praktičnim stvarima. 5.Pravednost: svakome daji što ga pripada; poštenje. 6. Jakost: uvijek čini dobro bez obzira na poteškoće. 7. Umjerenost: obuzdava naše prohtjeve i spriječava zloupotrebu užitaka kao seksualnost i piće; usmjeruje nas na pristojnost u odijevanju i modi, dobru higijenu,kulturnost, itd.; zlatna sredina.

 

42      DAROVI DUHA SVETOGA. Mudrost, Razum, Savjet, Jakost, Znanje, Pobožnost, Strah Božji.

 

43  PLODOVI DUHA SVETOGA. Ljubav, Radost, Mir, Strpljivost, Dobrostivost, Dobrota, Velikodušnost, Blagost, Vjera, Skromnost, Suzdržljivost, Čednost. Vidi: Galaćani 5,22.

 

44      DUHOVNA DJELA MILOSRĐA. 1. Dvoumna savjetovati. 2. Neuka poučiti. 3. Grješnika ukoriti. 4. Žalosna i nevoljna utješiti. 5. Uvredu oprostiti. 6. Nepravdu strpljivo podnositi. 7. Za žive i mrtve Boga moliti.

 

45      TJELESNA DJELA MILOSRĐA. 1. Gladna nahraniti. 2. Žedna napojiti. 3. Siromaha odjenuti. 4. Putnika primiti. 5. Bolesna i utamničenika pohoditi. 6. Zarobljenike i prognanike/izbjeglice pomagati. 7. Mrtva pokopati.

 

46      SOCIJALNI NAUK CRKVE. Crkva primjenjuje principe Božjeg zakona (moralnost, etika) na društvene odnose i zastupa: pravo na život od začeća do prirodne smrti, privatno vlasništvo i poduzetništvo u ekonomiji, prednost rada pred kapitalom, humani standard života za sve (hrana, odjeća, stan, medicina, osnovna naobrazba, posao), slobodu vjere, udruživanja i izražavanja, ravnopravnost svih osoba s komplementarnošću muških i ženskih osoba, slobodno tržište s poštenom trgovinom, racionalnu ekologiju, demokraciju, smanjenje naoružanja napose nuklearnog, mir i ljudsku solidarnost u okviru istine, društvene pravde i općeg dobra. Svrha države, tj. politike / vlasti je da u društvu brani pravdu, slobodu i dostojanstvo svih građana, posebno djece, bolesnika i staraca. Država može građanima ograničiti slobodu i prava samo u opravdanim slučajevima kao što su prometni propisi, cenzura za sprječavanje mržnje, nužni porez, pravedne kazne, itd.

 

47      MONAŠTVO / REDOVNIŠTVO. U monaštvu, redovnici, redovnice i druge osobe žive po evanđeoskim savjetima (siromaštvo, neženstvo/celibat, poslušnost), da se bolje sjedine s Bogom u ljubavi i da koriste bližnjemu dobrim djelima. To je potencijalno u ovom životu najsavršenije zajedništvo s Bogom, a postiže se milošću, vjerom, ljubavlju, meditacijom / razmišljanjem, dobrim djelima, molitvom i postom – askeza, te kontemplacijom – mistikom i sakramentima. Vidi: Post 18,22-32, Mt 19,21, Dj 2,42; T. Kempenac, Nasljeduj Krista; Nauk karmelićana sv. Ivana od Križa.

 

48      SEDAM GLAVNIH GRIJEHA. 1. Oholost: pretjerano i krivo uvjerenje o svom značenju. 2. Škrtost: neumjerena težnja za zemaljskim bogatstvom i novcem. 3. Bludnost: neuredna težnja za seksualnim užicima. 4. Lakomost: neumjereno uživanje jela i pića.5(6). Srditost: gnjev ili neopravdana želja za osvetom. 6(5). Zavist: ljubomora zbog sreće svog bližnjega. 7. Lijenost: nemarnost u radu i u vršenju dužnosti.

 

49      ŠEST GRIJEHA PROTIV DUHA SVETOGA. 1. Ufati se previše (neopravdano) u milosrđe Božje. 2. Zdvajati ili očajavati o milosti Božjoj. 3. Protiviti se priznatoj istini kršćanske vjere. 4. Zavidjeti bližnjemu milost Božju. 5. Odbijati tvrdokorno spasonosne opomene. 6. Ustrajati u nepokori.

 

50      ČETIRI U NEBO VAPIJUĆA GRIJEHA. 1. Hotimično ubojstvo. 2. Sodomski grijeh – homoseksualni čin bludnosti. 3. Tlačenje ubogih, osobito udovica i sirota. 4. Uskraćivanje zaslužene plaće. Vidi: Lev 18,22, Rim 11,27.

 

51      DEVET TUĐIH GRIJEHA. 1. Savjetovati na grijeh. 2. Zapovijedati grijeh. 3. Privoliti na tuđi grijeh. 4. Izazivati na grijeh. 5. Hvaliti tuđi grijeh. 6. Šutjeti na tuđi grijeh. 7. Skrivati tuđi grijeh. 8. Pomagati grijeh. 9. Braniti tuđi grijeh. Grijeh je i sablažnjavati – dati drugima loš primjer. Vidi: Mt 18,16.


 

Povezani članci

Učitavam....

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da je to vama u redu, ali možete odustati ako želite. U redu Pročitaj više

Također pročitajte
Na opožarenom području na Pelješcu 26. rujna bio je don…