PRIZNATA UKAZANJA: ‘Svijet je na rubu katastrofe, Isus dolazi, a vi…’