ZAPREKE U MOLITVI! Karizmatik, vlč. Radigović objašnjava 7 zapreka koje zatvaraju vrata uslišanju