Zadnja Poruka, 2. lipanj 2019. – Poruka preko vidjelice Mirjane ” Otvorite srca svoja pred Gospodinom”