Nadbiskup Hoser upoznao sve vidioce, smatra važnim da budu uključeni u život župe