Papa: Bdjeti znači imati slobodno srce, spremno na dar i služenje drugima u ovo Advento vrijeme
Vatikan odlučio: Mijenja se molitva Očenaša
Dolaze milijuni ljudi: Međugorje će Papa proglasiti svetištem?