10. svibnja Uzašašće Gospodinovo – kako je Isus kao odsutan i dalje prisutan?