Dirljivo svjedočansto bivšeg vođe Bad Blue Boysa: Živio sam za Dinamo, a sada živim za Isusa Krista