Sveti Antun Padovanski
Sveti Matija Apostol Kristov
Blaženi Alojzije Stepinac
Blagdan Nevine dječice – mučenika koji su stradali za Isusa
Sveti Ivan, apostol i evanđelist
Sveti Marko, evanđelist
Papa Celestin I. – veliki graditelj i borac protiv krivovjerja
Papa Franjo: Sveti de Anchieta, mladić koji je izabrao svjetlo Isusovo
Svetkovina Svih svetih
SVETA TEREZIJA OD ISUSA (AVILSKA)