19. ožujka – Sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije
Nevina dječica – mučenici koji su stradali za Isusa
Na dan Sv. Lucije posijte pšenicu
Sv. Nikola biskup, zaštitnik pomorca
25.STUDENI SVETA KATARINA “Sveta Kata, snijeg na vrata”
Svetkovina Krista Kralja svega stvorenja
(VIDEO) 5. listopada sveta Faustina Kowalska – glasnica milosrđa Božjeg
1. listopada sveta Mala Terezija – najljepše misli i Božjeg vrta
Sv. Marko Križevčanin
Sveti Antun Padovanski