Sveta Ana i Joakim
25. srpnja sveti Jakov – jedan od izabrane trojice Isusovih najbližih učenika
Marija Magdalena: Bila je javna grešnica sapeta sa ‘sedam zala’, a ostala je s Isusom kad su ga napustili i apostoli
13. srpnja Majka Božja Bistrička – zaštitnica i Kraljica Hrvata
Sveti Petar i Pavao – svjedoci i uzori vjere
Uzašašće Gospodinovo – Spasovo
Sveti Dujam, biskup i mučenik ( +304.)
6. svibnja – sveti Dominik Savio
Sv. Valentin – zaštitnik zaljubljenih
Obraćenje svetog Pavla