Papa potresen atentatima u Christchurchu
Papa: “Sažaliti se, pristupiti i vratiti dostojanstvo” onima koji su ga izgubili.