Djeci se kod Sinja ukazivala Gospa! Vidjeli su raj i pakao, ali đavla koji je vikao: Ovaj narod je moj!