Čuvajte ljude koji vam vrate vjeru u dobro!
Vjera u Boga hrani naše pozitivne osjećaje
Razmišljanje o današnjem evanđelju