Papa: Nepravda iskorištavanja rada je smrtni grijeh
Opća audijencija (srijeda, 24. siječnja 2018). Kateheza Apostolski pohod u Čile i Peru
Papa Franjo: Rad mora biti u službi osobe