Fra Ivo Pavić: „Kada čujemo da Duh Sveti djeluje preko protestanata, to nam treba biti poticaj da se i mi otvorimo Njemu i njegovim karizmama u punini”
Papa Franjo ‘zahvalan Bogu’ za konferenciju o Martinu Lutheru