Moramo biti ujedinjeni u Duhu Svetom
NOVA PEDESETNICA