Razmatranje Svetoga pisma kao važna kršćanska molitva