Poruka patera Marka uoči Uskrsa: ‘Pronađi Isusa koji mrzi grijeh, ali ljubi grešnika’
Papa: tražiti milost srama i ne suditi druge