Zadovoljan život dolazi kada odbaciš ove dvije stvari!
Jednom ćete pogledati natrag i shvatiti kako ste se previše brinuli oko stvari koje nisu bile važne!
Kada se naučite držati podalje od negativnih ljudi dogodit će vam se ove stvari!
Život će te mnogo puta baciti na pod ne da te slomi, nego da vidi koliko si jak!
Bog nas želi iscijeliti, ali želimo li se mi odmaknuti od stvari, ljudi, događaja koji nas iznova ranjavaju?
Jaka osoba nikada neće biti nečija igračka, već će sama voditi igru svoga života!
Zašto se plašimo? Bog nas poznaje u dubinu!
U tišini novog dana započni svoj hod s Isusom!
Nemoj misliti da Bog nezainteresirano prolazi pokraj tvojih poteškoća!
Kad se nalazite teškim životnim situacijama ne zaboravite ove stvari!