Marija Magdalena: Bila je javna grešnica sapeta sa ‘sedam zala’, a ostala je s Isusom kad su ga napustili i apostoli
Uskrsli Isus i Marija Magdalena – zašto je ovo najdirljiviji susret u povijesti?