Malena djevojčica svakog dana razgovara s Blaženom Djevicom
Sveta Faustina: Vidjela sam Majku Božju kako posjećuje duše u čistilištu