Čudo u jednom malom selu koje se zove klinča selo’Križ se samo pojavio na brdu prije par dana, nije isklesan’