Čuvari Kovčega Saveza
Jedan šutljivi svećenik čuva tajnu Zavjetnog kovčega?