Jedan šutljivi svećenik čuva tajnu Zavjetnog kovčega?
Kovčeg Savez