Krist je naša uzdanica i snaga, sve ostalo je samo prolazna etapa koju se s Kristom prolazi uzdignuta čela!
Da li ste čuli pjesmu „Jesus“ koju je napisao Freddie Mercury?