Papa: Ako ne slušamo Duha Svetoga, prijeti nam opasnost hladne, ideološke vjere