Čudo umnoženih hostija
(VIDEO) ČUDO! Hostija snimljena kako pulsira i krvari kao srce u plamenu!
[VIDEO] Hostija se je tijekom posvećenja uzdigla i ostala lebdjeti u zraku