(Slavonija) Pokreta Božjeg Milosrđa na Ovčari, na području župe Levanjska Varoš organizirala hodočašće u Krakowo.a