Zašto grijeh treba sasjeći dok je još samo u mislima?
Poruka patera Marka uoči Uskrsa: ‘Pronađi Isusa koji mrzi grijeh, ali ljubi grešnika’