Poruka patera Marka uoči Uskrsa: ‘Pronađi Isusa koji mrzi grijeh, ali ljubi grešnika’
Na koji način osoba može pasti pod utjecaj zla