Vjeruješ li mi u potpunosti da ću se pobrinuti za tvoje financijske potrebe?