Čim započneš govoriti „hvala“ tvoj se život počinje mijenjati!
Kršćanski živjeti znači približiti ljude Bogu
U velikim obiteljima svega je u izobilju, pa i kaosa
Isus nas poziva ljubiti bez obzira kako se drugi odnose prema nama!
Svatko zaslužuje novu priliku!
Jednostavan način kako prepoznati ljude pokvarena srca!
U tišini novog dana započni svoj hod s Isusom!
Četvrta zapovijed kaže : Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude
Tri stvari koje Bog traži od tebe
U krizama života nikada ne diži ruku na sebe, vjeruj da uvijek postoji izlaz!