Onaj koji je bio mrtav sada živi da mi možemo zauvijek živjeti!
Danas je vrijeme u kojem Bog dolazi u život čovjeka u nastojanju da ga spasi!