Stjepan Lice o velikom manjem bratu: Bogu zahvaljujem jer – živio sam u vrijeme fra Bonaventura Dude