Tri stvari koje Bog traži od tebe
Poticaj za moderne kršćane: pozvani smo ponovno otkriti nedjelju kao Dan Gospodnji
Bog je već osigurao sve što nam je potrebno da bismo bili sveti! Samo to trebamo primijeniti na svoj život