Blaženi Ivan Merz – Istaknuti laik u svjedočenju Evanđelja
Predstavljena Sabrana djela bl. Ivana Merza