Vijesti

Sve što trebate znati o Presvetom Srcu Isusovom

„Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni nego mu jedan od vojnika kopljem
probode boki odmah poteče krv i voda.“ (Iv 19,33–35)


Vojnikovo koplje otvara Kristov bok da se ispuni Pismo. To otvaranje Srca Isusova iz kojeg je potekla krv i voda, ima i duboko otajstveno značenje. Kao što je iz boka Adamova proizašla Eva, tako iz boka Isusova proizlazi Crkva. Iz tog probodenog Srca provreli su izvori spasa – krv i voda su navještaj sakramenata.

Crkva proizlazi iz Isusova boka, kao što je Eva proizašla iz Adamova

Vodom krštenja postajemo očišćeni od svake ljage grijeha, a Presveto Tijelo i Krv Kristova hrani nas za život vječni. O, koliku tajnu skriva to Srce! Otvoreno je radi nas, da bi nam postalo Vrata Nebeska.

Slobodno možemo reći da je prvi obraćenik Presvetog Srca Isusovog vojnik koji ga je i otvorio: „Kada satnik vidje što se dogodilo, poče slaviti Boga i reče: ´Zaista, ovaj bijaše Sin Božji!´“ (Lk 23,47–48)

Zatim Isus apostola Tomu učvršćuje u vjeri i ljubavi, kada ga poziva staviti ruku u probodeni bok. Duboko potresen, Toma se baca na koljena pred Isusa i zavapi: „Gospodin moj i Bog moj!“ (Iv 20,28)

Srce Isusovo u objavi svecima

Isus kroz povijest Crkve ne prestaje vjernike pozivati da u njegovom Presvetom Srcu nađu utočište i sigurnu luku spasenja. U 13. st. ukazuje se redovnici sv. Matildi, pokazuje joj svoje Srce i daje joj spoznati da iz njegova Srca proizlaze sve milosti koje Bog izlijeva na čovječanstvo. Jednom drugom zgodom, kada se svetica potužila Isusu da je svoj život provela beskorisno, Isus joj reče: „Gaji veliku pobožnost i pouzdanje u moje Presveto Srce i sve će biti nadoknađeno.“

Sv. Gertruda, jedna od najvećih mističarki Njemačke, žalila se Isusu na mlakost svoje molitve, a Isus joj reče: „Upotrijebi moje Srce i tvoja će djela zadiviti Boga.“ Kad joj se jednom prilikom ukazao sv. Ivan , ljubljeni Isusov učenik, zapita ga zašto nije ništa pisao mladoj Crkvi o tajni Presvetog Srca. Odgovor je glasio: „Bog želi da se osjećaji Presvetog Srca otkriju u posljednjim vremenima otkupljenja, kako bi opet oživjela ohladnjela ljubav svijeta.“

Objava Isusove čežnje za spasom čovječanstva

U 13. st. Isus se ukazuje blaženom Henriku Suzu: „Uđi kroz moj otvoreni bok i tamo traži svoje prebivalište i zauvijek u njemu ostani. Učinit ću te sebi sličnim, opravši te u živoj vodi i svojoj Krvi.“

Svetoj Katarini Sijenskoj na pitanje: „Zašto si htio, Gospodine, da te probodu, kad si već bio mrtav?“ On odgovara: „Neizmjerno sam čeznuo za spasom čovječanstva i sve moje boli i muke nisu mogle dovoljno izraziti ovu silnu čežnju. Zato sam htio da moje Srce bude otvoreno, da vi u njemu otkrijete svu dubinu ljubavi.“

Sveta Margareta Marija Alacoque

Od svih ukazanja Srca Isusova u povijesti Crkve svakako najveći odjek u današnjem vremenu imaju objave date redovnici sv. Margareti Mariji Alacoque u samostanu Pohođenja Marijina u Paray-le Monialu u Francuskoj. Tu je 1671. godine začula u sebi riječi: „Hoću da budeš ovdje.“ Bio je to početak velikih Margaretinih viđenja, mističnih susreta, u kojima joj je Bog dao veliku zadaću; da raširi u svijetu štovanje, klanjanje, pokoru i zadovoljštinu prema Presvetom Srcu Isusovu. U tu svrhu objavljene su joj dvije glavne vježbe: ispovijed i pričest svakog prvog petka u mjesecu i Sveta Ura.

O pobožnosti svete Ure

Sveta Ura je pobožnost koja se može obavljati svakog četvrtka, a osobito uoči svakog prvog ili Velikog petka. Sastoji se u tome da od 23 do 24 sata zajedno s Gospodinom razmatramo njegovu smrtnu tjeskobu u Getsemanskom vrtu, koju je htio za nas podnijeti. Za tu ljubav dao je Margareti Mariji i osobita obećanja: „Skupocjene darove poklanjam sigurno onima koji će činiti to što sam rekao, koji će dakle častiti, s ljubavlju se i sućuti sjećati moje strašne, velike smrtne tjeskobe u Getsemaniju.“

Evo što svakome nudim za nešto malo ljubavi:

 1. Oproštenje svih grijeha i sigurnost za spas duše u času smrti svima, koji će se najmanje jedanput na dan s ljubavlju i poštovanjem sjećati moga smrtnog straha.
 2. Savršeno i trajno kajanje onima koji dadu čitati jednu Misu na čast mojih muka.
 3. Uspjeh u duhovnim potrebama onima, koji će u drugima usađivati ljubav prema mojim mukama na Maslinskoj gori.

Obećanja dana onima koji časte svetu Uru

Napokon, da vam dokažem kako ću probiti nasip svoga Srca, da pustim iz njega teći rijeku milosti, obećavam onima koji promiču ovo čašćenje mojih getsemanskih muka ove tri milosti:

 1. Potpunu i konačnu pobjedu u najtežim napastima kojima su izloženi
 2. Izravno spašavati duše iz Čistilišta.
 3. Veliko rasvjetljenje i snagu da ispune moju volju.

Zamislite koliko mnogo Isus obećava i daje za ono malo ljubavi koja mu se pruži… Tu pobožnost, međutim, mnogima je nemogućeobavljati u noći, pa je stoga sveta Crkva dopustila da se može obavljati u bilo koje vrijeme od četvrtka u podne pa do konca sljedećeg dana.

Još o Isusovim objavama Mariji Margareti

Marija Margareta doživjela je prvu objavu Srca Isusova 27. prosinca 1673., baš na dan sv. Ivana apostola. Isus joj otkriva svoje Srce i govori: „Moje Božansko srce puno je ljubavi prema ljudima i ne može više u sebi zadržati plamenove goruće ljubavi, nego ih tvojim posredovanjem mora otkriti ljudima, objaviti i obogatiti ih dragocjenim blagom, koje u sebi sadrži sve milosti potrebne da bi se čovjek izvukao iz ponora propasti.“

U drugoj objavi 1674. godine, Presveto Srce joj se ukazalo kao na jednom prijestolju od vatre, sjajnije od sunca, obavijeno trnovom krunom, a povrh prijestolja križ. Trnje je označavalo ubode koje mu nanose naši grijesi, a križ simbol trpljenja, koje je za nas pretrpio od svog rođenja, pa sve do pregorke muke i smrti na križu.

Slika božanskog Srca kao trajni  podsjetik

„Učinio je da vidim kako mu je goruća želja da Ga ljudi ljube i da ih odvuče od života propasti, u koji ih sotona strovaljuje u velikom mnoštvu. Da bi na njih izlio obilje Božanskog blaga, potrebno ga je častiti u liku ovog tjelesnog Srca…“Gdje god bude izložena slika moga Srca na čašćenje, ja ću razasuti svoje milosti i blagoslove.“

Plamen Srca Isusova

Te godine dobila je svetica i treću objavu. Isus se ukazuje u velikom sjaju, koji je osobito jak na mjestima njegovih presvetih Rana, a grudi su se činile kao ognjena peć. Tada se grudi rastvore, a ona ugleda živo vrelo onoga plamena. On joj reče:

„To je ono što me boli više, nego sve što sam podnio u svojoj muci. Kada bi barem htjeli uzvratiti ljubav. Ali u njih je hladno srce i oporo za sva moja nastojanja da im učinim dobro. Barem mi ti pruži tu utjehu i zadovolji za njihovu nezahvalnost. Evo što tražim od tebe: Prvo: Ti ćeš se svakog prvog petka pričestiti. Drugo: Ti ćeš me primiti u svetoj Pričesti toliko puta, koliko ti to dopušta poslušnost. Treće: Svake noći, od četvrtka na petak između jedanaeste i dvanaeste ure, licem prostrta na tlo, dijelit ćeš sa mnom onu smrtnu žalost, koju sam htio osjetiti u Maslinskom vrtu. Prvo, da ublažiš Božju srdžbu moleći za grešnike, a drugo, da mi bar donekle ublažiš onu gorčinu, koju sam osjećao vidjevši da sam zapušten od svih apostola. No, pazi kćeri moja, da ne povjeruješ svakom duhu niti se u njega pouzdaš. Ne čini ništa bez pristanka onih koji s tobom upravljaju, jer đavao nema nikakve vlasti nad onima koji su poslušni.“

Gle srce što je ljude toliko ljubilo

Četvrta objava zbila se u vrijeme osmine Tijelova 1675. Isus je rekao: „Gle ovo srce što je toliko ljubilo ljude, te nije ništa propustilo, nego se iscrpilo i uništilo samo da im pokaže svoju ljubav. A za zahvalnost od većeg dijela ljudi ne primam drugo osim nezahvalnosti, koju mi u tom sakramentu ljudi pokazuju svojom nepristojnošću, svetogrđem, hladnoćom i prezirom. A što me najviše boli je činjenica što to čine srca, koja su mi posvećena. Zato od tebe tražim da prvi petak poslije tijelovske osmine bude posebna svetkovina u slavu mog Srca. Na taj dan neka se primi sv. Pričest, te neka se mom Srcu svečanom otprošnjom vrati čast nanesena uvredama, za vrijeme dok je bilo na žrtvenicima. Ja ti obećavam da će moje Srce raširiti milosti svoje Božanske ljubavi, te obilno nadariti one koji mu iskažu ovu počast i uznastoje da mu je i drugi iskažu.“

Ustanovljenje blagdana Srca Isusova i pobožnosti Srcu Isusovom

Kada je sv. Marija Margareta primila objavu o uvođenju blagdana Srca Isusova, znala je da to ne može sama sprovesti. Stoga upita Gospodina: „Na koga se obraćaš?“ Isus joj odgovori: „Poslat ću ti svog vjernog slugu.“ To je bio sv. Klaudije de la Colombier iz družbe Isusove. Kao njezin ispovijednik najviše je pridonio širenju pobožnosti Srcu Isusovu.

Druga viđenja, koja je svetica vidjela u velikom broju, samo rasvjetljavaju i tumače bit ovih četiriju. U njih uključujemo i 12 obećanja koja je Srce Isusovo dalo njegovim štovateljima:

 1. Ja ću im dati sve milosti koje su potrebne njihovom staležu.
 2. Ja ću ih tješiti u svim njihovim nevoljama.
 3. Ja ću udijeliti mir i slogu njihovim obiteljima.
 4. Srce moje bit će im utočište za života, a osobito na času smrti.
 5. Ja ću na sve njihove poduhvate izliti obilje blagoslova.
 6. Grešnici će naći u mom Srcu izvor i beskrajno more milosrđa.
 7. Mlake duše postat će gorljive.
 8. Gorljive duše brzo će se uzdići do velike savršenosti.
 9. Ja ću blagosloviti kuće, gdje se izloži i štuje slika mog Srca.
 10. Svećenicima ću udijeliti milost da ganu i najokorjelila srca.
 11. Imena onih koji promiču ovu pobožnost, bit će zauvijek zapisana u mom Srcu.
 12. „Obećavam ti u prekomjernom milosrđu moga Srca da će njegova svemoguća ljubav, svima onima koji se devet prvih petaka uzastopce pričeste, podijeliti milost skrušene smrti; neće umrijeti u mojoj nemilosti, jer će im moje Srce u tom času biti sigurno utočište.“

Nazočnost Presvetog Srca Isusova uvijek mora zračiti iz naše osobnosti

Svi smo pozvani biti apostolima ove pobožnosti, prije svega svojim primjerom. Nazočnost Presvetog Srca Isusova uvijek mora zračiti iz naše osobnosti. Svaki apostolat ostat će neplodan ako iza njega ne bude stajala žrtva i molitva. Žrtvom rahlimo tlo u koje kanimo staviti sjeme riječi, a molitvom, rosom nebeskom, zalijevamo ga dok mu korijen ne ojača, da može samo crpiti milosti iz dubine duše, koja čezne za jedinstvom s Bogom.

Da bi ispunili potrebne uvjete za obavljanje Velike devetnice, moramo se devet mjeseci uzastopce (počevši od bilo kojeg mjeseca) svaki prvi petak u mjesecu ispovijediti i pričestiti. Ako bi koji mjesec izostavili, počnimo ispočetka. Drugi uvjet je da nakanu svete Misne Žrtve prikazujemo kao zadovoljštinu za sve pogrde, psovke, svetogrđa, uvrede, nezahvalnosti, hladnoću i sve grijehe svijeta koji se nanose Presvetom Srcu Isusovu.

Pobožnost 9 prvih petaka

Obavljajući 9 prvih petaka, treba imati i nakanu da postignemo plod Velikog obećanja, tj.milost dobre smrti po ustrajnosti ili konačnoj pokori. To je vrlo važno, jer bez te nakane, učinjene barem na početku devetnice, ne bi se moglo reći da smo izvršili tu svetu vježbu, pa ne bismo imali pravo na Veliko obećanje. Gospodin je rekao Margariti: „Objavljujem svoje Srce jer želim izvući duše iz ponora propasti. To je moj krajnji napor da spasim grešnike.“ Stoga bez nakane vlastitog spasenja ova pobožnost ne bi bila potpuno u svojoj svrsi.

Odluka i provedba

Ako nakon čitanja ovih redaka odlučiš učiniti posvetu Presvetom Srcu Isusovu po ovoj Velikoj devetnici spasa; učinit ćeš jednu od najvećih odluka u svome životu. A kada je dobro obaviš učinit ćeš  najveću stvar nakon krštenja za spas duše u svome životu. A ako još koga privoliš na ovu Pobožnost velika je tvoja radost na zemlji. Mjerilo za pravo prijateljstvo samo je jedno: pravi prijatelj je onaj koji nam pomaže spasiti dušu. Ova Pobožnost je kao stvorena za stvaranje uvijek novih pravih prijatelja! Svakako nastojmo dok još možemo provesti djecu kroz ovu Pobožnost. Bit će nam velika utjeha kada jednoga dana krenu svojim putovima koji nama baš i neće uvijek biti po volji, spoznaja da ih na kraju puta čeka Srce Isusovo sa svojim obećanjima.

Pusti da poticaj preraste u želju i želja u djelo

Pusti da poticaj preraste u želju, a kad dobiješ želju pusti je da se razgori, da se rasplamsa, da u njoj izgori sve naše, a ostane ono Božje. Na brzinu se sklapa samo trgovina. Nema nagodbe sa Bogom, ti meni – ja tebi. Neka ti postane sporedno ono što u ovoj Pobožnosti Bog želi dati tebi, a važno ono što ti želiš dati Bogu. On je na križu dao probosti svoje Srce da zadovolji za tvoje grijehe, a ti sada žarko želi ovom pobožnošću zadovoljiti za grijehe i uvrede cijeloga svijeta koje se nanose Njegovu Srcu. O svete li želje, o svete li razmjene, o velike li ljubavi kada moj Bog dopušta da i ja mogu za Njega nešto učiniti!


Zahvaljujemo izdavaču Totus Tuus na ustupanju prava za objavu teksta.
Pripremila: Ivana Foretić – Žena vrsna

Povezani članci

Učitavam....

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da je to vama u redu, ali možete odustati ako želite. U redu Pročitaj više

Također pročitajte
Često ustanemo na lijevu nogu, ili nismo raspoloženi za ljubav…