Vijesti

Dali imaš vječni život?


Danas mnogi pitaju dali postoji život vječni? naravno da postoji ako znate Bibliju sve piše o tome a u tome ćemo vam pomoći kroz ovaj članak.

Vječni život možemo nazvati ciljem sveukupne stvarnosti, možemo u njemu vidjeti konačnu svrhu svake druge svrhe i svega, što je Bog učinio, svega što Crkva čini i svega što čini svaki čovjek na svom životnom putu.

Biblija predstavlja jasan put do vječnoga života. Prije svega, trebamo prepoznati da smo sagriješili protiv Boga: »Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave« (Rimljanima 3,23). Svi mi činimo stvari koje nisu ugodne Bogu i zbog kojih zaslužujemo kaznu. Budući da su svi naši grijesi u konačnici usmjereni protiv vječnoga Boga, jedino što nam preostaje jest vječna kazna. »Jer je plaća grijeha smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem« (Rimljanima 6,23).

Međutim, Isus Krist, bezgrješni (1. Petrova 2,22), vječni Sin Božji postao je čovjekom (Ivan 1,1. 14) i umro kako bi platio našu kaznu. »Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas« (Rimljanima 5,8). Isus Krist je umro na križu (Ivan 19,31-42), i time je preuzeo kaznu koju smo mi zaslužili (2. Korinćanima 5,21). Nakon tri dana, uskrsnuo je od mrtvih (1. Korinćanima 15,1-4), dokazavši svoju pobjedu nad grijehom i smrću. »U svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo nas rodi za živu nadu« (1. Petrova 1,3).

Po vjeri se moramo odvratiti od našega grijeha i okrenuti se Kristu za spasenje (Djela 3,19). Pouzdamo li se u njega, vjerujući da je njegova smrt na križu platila naše grijehe, primit ćemo oproštenje i obećani život na nebu. »Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni« (Ivan 3,16). »Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen«(Rimljanima 10,9). Jedino je vjera u dovršeno Kristovo djelo na križu pravi put do vječnog života! »Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao« (Efežanima 2,8-9).

Jedino mjerilo za čovjeka je Bog, njegov Stvoritelj i Spasitelj, njegov cilj i usrećitelj. To je utemeljeno u neizbrisivom pečatu u ljudskom biću, koji naviješta istinu da je čovjek slika Božja. Radi toga čovjek nije u neizvjesnosti u odnosu niti na njegovu prošlost niti na njegovu budućnost. On znade po Božjoj objavi, po vjeri, odakle dolazi, i on znade po nadi kamo ide. Stoga čovjek vjernik živi vječni život početno po vjeri, ufanju i ljubavi već sada, već ovdje na zemlji. Tko vjeruje u Krista, ima život vječni, kaže Ivan (Iv 5,24). Početno ima već sada, život vječni snagom nadanja. U punini će ga imati u vječnosti snagom doživljavanja

MOLITVA

Ako želiš prihvatiti Isusa Krista kao svoga Spasitelja, ovdje je primjer molitve. Zapamti, izgovaranje ove molitve, ili bilo koje druge molitve, neće te spasiti. Jedino pouzdanje u Krista može te spasiti od tvojih grijeha. Ova je molitva samo način da Bogu izraziš svoju vjeru u njega i zahvališ mu što ti je omogućio spasenje. »Bože, znam da sam sagriješio protiv Tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus je preuzeo kaznu koju zaslužujem i oprostio mi zbog toga što vjerujem u njega. Okrećem se od svoga grijeha i pouzdajem se u Tebe za spasenje. Hvala Ti za tvoju predivnu milost i oproštenje – dar vječnoga života! Amen!«


Izvor
(Visited 272 times, 1 visits today)

Povezani članci

Učitavam....

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da je to vama u redu, ali možete odustati ako želite. U redu Pročitaj više

Također pročitajte
Vjerujem da ste prošli ili prolazite kušnje ili napastovanje od…