Ustala živa iz mrtvačkog sanduka te ispričala što joj je Bog rekao!
Sakramenti u drugom planu