Posveta Lateranske bazilike
Papa zabrinut za Amazoniju: “Ta šumska pluća vitalna su za naš planet”
Treće Gospino ukazanje 13. srpnja 1917 – Fatimske tajne