26. srpnja sveti Joakim i Ana – “I rodi se Marija, nova Eva, Božje remek-djelo”
25. srpnja sveti Jakov – kako ovog velikana slavi Međugorje i drugi hrvatski krajevi?
24. srpnja sveti Ivan Kasijan – duhovni boj s osam glavnih strasti
21. srpnja sveti prorok Danijel – kako je Božji čovjek ohrabrivao malodušni narod u ropstvu stranih osvajača?
9. srpnja blažena Marija Petković – korčulanska kći milosrđa i ljubavi s obala plavog Jadrana
Sveti Ivan i Pavao