Sveta Cecilija, zaštitnica glazbenika i pjesnika
4. listopada sveti Franjo
1. listopada sveta Mala Terezija – najljepše misli i Božjeg vrta
Sv. Marko Križevčanin
Prorok Zaharija – prorok zdravog domoljublja i ljubavi prema zakonu Gospodnjem
Sveta Ana i Joakim
25. srpnja sveti Jakov – jedan od izabrane trojice Isusovih najbližih učenika
Marija Magdalena: Bila je javna grešnica sapeta sa ‘sedam zala’, a ostala je s Isusom kad su ga napustili i apostoli
13. srpnja Majka Božja Bistrička – zaštitnica i Kraljica Hrvata
Sveti Petar i Pavao – svjedoci i uzori vjere