Danas je Tijelovo. Znate li što zapravo obilježavamo ovim blagdanom?
19. ožujka – Sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije
Svijećnica – Prikazanje Gospodinovo u Hramu
Sveti Ivan Bosco
Sveti Silvestar I.
Nevina dječica – mučenici koji su stradali za Isusa
Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije
Sv. Nikola biskup, zaštitnik pomorca
Sveti Andrija apostol prvi kojeg je Gospodin pozvao na evanđelje
25.STUDENI SVETA KATARINA “Sveta Kata, snijeg na vrata”