Sveti Silvestar I.
Nevina dječica – mučenici koji su stradali za Isusa
Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije
Sv. Nikola biskup, zaštitnik pomorca
Sveti Andrija apostol prvi kojeg je Gospodin pozvao na evanđelje
25.STUDENI SVETA KATARINA “Sveta Kata, snijeg na vrata”
Svetkovina Krista Kralja svega stvorenja
Sveta Cecilija, zaštitnica glazbenika i pjesnika
4. listopada sveti Franjo
1. listopada sveta Mala Terezija – najljepše misli i Božjeg vrta