„Neka živi duh djelotvorne ljubavi“
Sat milosrđa u zagrebačkoj katedrali
Pripravi srce za susrete -Duhovne vježbe
Fra Rozo Palić: Duhovna obnova Subota – 9.12.2017.