Meditacija o pravoj pobožnosti prema anđelima čuvarima
Koji je smisao svijeta i mene?
Ostani s nama, Isuse!
Sveta misa i Isusova žrtva na križu jedna su te ista žrtva – zapamtimo to
Želiš biti ponizan? Ovo je ispravan put…
Prvi korak u pripravi za Isusovo rođenje – vrati mir koji ti je grijeh oduzeo!
Bog na stupu srama – razmišljanje uz Veliki petak
Smisao mrtvljenja
Laki grijeh – siguran put prema mlakosti duše