OBAVEZNO POSLUŠATI! Fra Ivo Pavić moli molitvu za oslobođenje od zlih duhova!!!
Fra Ivo Pavić tvrdi da bolest nije Božja volja, Bog nas želi zdrave!
Fra Ivo Pavić: „Kada čujemo da Duh Sveti djeluje preko protestanata, to nam treba biti poticaj da se i mi otvorimo Njemu i njegovim karizmama u punini”
Fra Ivo Pavić: Ignacijanske duhovne vježbe u šutnji promijenile su moj život
Pet koraka do ozdravljenja
PET KORAKA BEZ KOJIH NEMA OBRAĆENJA U KRISTU!
Fra Ivo Pavić: Lakše je napasti karizmatike nego se promijeniti!
(VIDEO) Fra Ivo Pavić UPOZORAVA: „Imate problema sa ZLIM DUHOVIMA ako…“
(VIDEO) Fra Ivo Pavić: „Vampiri i Vukodlaci su SOTONINE SJENE!“
fra Ivo Pavić: “Isus želi da mi ozdravimo, ali često postoje zapreke ozdravljenju”