(VIDEO) ŠURKOVAC: fra Ivine ruke liječe muke
OBAVEZNO POSLUŠATI! Fra Ivo Pavić moli molitvu za oslobođenje od zlih duhova!!!
Fra Ivo Pavić tvrdi da bolest nije Božja volja, Bog nas želi zdrave!
Fra Ivo Pavić: „Kada čujemo da Duh Sveti djeluje preko protestanata, to nam treba biti poticaj da se i mi otvorimo Njemu i njegovim karizmama u punini”
Fra Ivo Pavić: Ignacijanske duhovne vježbe u šutnji promijenile su moj život
Pet koraka do ozdravljenja
PET KORAKA BEZ KOJIH NEMA OBRAĆENJA U KRISTU!
Fra Ivo Pavić: Lakše je napasti karizmatike nego se promijeniti!