FRA IVO PAVIĆ: „Kroz molitvu oslobođenja može doći do ozdravljenja od raka”
Put prema Bogu!
(VIDEO) ŠURKOVAC: fra Ivine ruke liječe muke
Fra Ivo Pavić tvrdi da bolest nije Božja volja, Bog nas želi zdrave!
Fra Ivo Pavić: „Kada čujemo da Duh Sveti djeluje preko protestanata, to nam treba biti poticaj da se i mi otvorimo Njemu i njegovim karizmama u punini”
Fra Ivo Pavić: Ignacijanske duhovne vježbe u šutnji promijenile su moj život
Pet koraka do ozdravljenja
PET KORAKA BEZ KOJIH NEMA OBRAĆENJA U KRISTU!
Fra Ivo Pavić: Lakše je napasti karizmatike nego se promijeniti!