BOLESNI STE?! Želite ozdraviti? Poslušajte savjet fra Ive Pavića kako DA OZDRAVITE! (VIDEO)
INTERVJU S FRA IVOM PAVIĆEM
FRA IVO PAVIĆ – ISUS JE ŽIV I ON DANAS OZDRAVLJA (VIDEO)
FRA IVO PAVIĆ: „Kroz molitvu oslobođenja može doći do ozdravljenja od raka”
Put prema Bogu!
(VIDEO) ŠURKOVAC: fra Ivine ruke liječe muke
OBAVEZNO POSLUŠATI! Fra Ivo Pavić moli molitvu za oslobođenje od zlih duhova!!!
Fra Ivo Pavić tvrdi da bolest nije Božja volja, Bog nas želi zdrave!
Fra Ivo Pavić: „Kada čujemo da Duh Sveti djeluje preko protestanata, to nam treba biti poticaj da se i mi otvorimo Njemu i njegovim karizmama u punini”
Fra Ivo Pavić: Ignacijanske duhovne vježbe u šutnji promijenile su moj život