Cijeli je naš život put od Cvjetnice do Velikog petka!
Veliki četvrtak
Veliki Četvrtak
Pljuvačka na licu Sina Božjega
Preko Kalvarije se mora, nema drugog puta prema naprijed!
OHRABRENJE ONIMA U PATNJI: Ne boj se! S Isusom ćeš sve nadvladati!
Na koju ćeš stranu? (Mt 26,14-27,66)
Zagledani u Isusa vode ovaj svijet naprijed!
GETSEMANSKA URA
Pretrpio je toliku bol da bi nam pokazao koliko nas ljubi