Samo je jedan dobitnički potez, prepustiti sve poraze njemu!
ZAPREKE U MOLITVI! Karizmatik, vlč. Radigović objašnjava 7 zapreka koje zatvaraju vrata uslišanju
Ako je netko pobožan, to ne mora odmah značiti da je i duhovan…Imao sam u svojoj blizini pobožne ljude. Čak i jako pobožne ljude. Promislio sam o njima…