Sloboda je onaj osjećaj koji dolazi kada sve svoje prepustiš Duhu Svetom!
S darom jakosti sve je životne prepreke moguće nadvladati!
Upoznaj Božju ljubav, upoznaj je u svim trenucima svoga života, a prije svega u onim teškim
S darom razuma u nerazumnom svijetu mijenjajmo ovaj svijet!
Dar mudrosti mijenja naše živote!
Samo onaj koji Isusa prihvati na putu kao svoga suputnika stići će do svoga cilja!
Crkva koja se boji naviještati Isusa Krista i otjerivati demone, idole, drugog gospodara koji je novac, nije Isusova Crkva!’
Tomislav Ivančić: Vjera spašava
Bog mi govori preko svega!
Celestin Tomić: Ovo je pouka koju je Isus dao Crkvi i vjernicima o tome kako pobijediti Sotonu