VIII. tjedan kroz godinu
VII. tjedan kroz godinu  Subota, 25. 2. 2017.
VII. tjedan kroz godinu KATEDRA SVETOG PETRA
Slava Bogu na visini!
VI. tjedan kroz godinu  Četvrtak, 16. 2. 2017.
VI. tjedan kroz godinu  Srijeda, 15. 2. 2017.
ISUS: Ima mnogo mojih učenika i sve više će ih biti. Ali će samo treći dio od polovice njih, znati biti to sve do završetka. Ustrajati. To je velika riječ. Za sve dobre stvari.