to se više približavamo Bogu, to su naša djeca više blagoslovljena